news1

מתוך ניוז1 04/07/2012 : פי גלילות מסתמנת כעיר הרכב החדשה

חברת קל אוטו תפתח השבוע מתחם רכבים מטעמה, במתחם פי גלילות, כך פורסם בכתבה באתר NEWS1. המתחם החדש מסתמן כ"עיר הרכב" החדשה ויתפרש על כ-10 דונמים, שיכילו 1000 מכוניות למכירה. הסניף החדש בגלילות מתוכנן להיות הגדול ביותר מבין מתחמי החברה.