מיקומך כאן

עד 2018: שני קניונים יקומו זה מול זה במתחם פי גלילות