מיקומך כאן

מתוך ניוז1 04/07/2012 : פי גלילות מסתמנת כעיר הרכב החדשה