מיקומך כאן

מנכ"ל חדש לחברה להולכת גז טבעי: אבי דותן, מנכ"ל חברת פי גלילות