מיקומך כאן

חברת פי גלילות הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני לרמ"י במתחם גלילות